Lega Property
¬»ƒќ¬≈ ISO —“јЌƒј–“»
Lega PropertyISO 9001:2008
Lega PropertyISO 14001:2004
Lega PropertyOHSAS 18001:2007
Lega PropertyHACCP
Lega PropertyISO 22000:2005
Lega PropertyISO 27001:2005
Lega PropertyISO 19011:2002
Lega Property
Lega Property
—»—“≈ћ» «ј ”ѕ–ј¬Ћ≈Ќ»≈
—истеми за управление на качеството

—истеми за управление на околната среда

—истеми за управление на безопасните и здравословни услови€ на труд

—истеми за управление на безопасността на храните

»нтегрирани системи за управление

ќѕ с предмет "ƒоставка на медицински консумативи"

Lega Property
Lega Property
Ќќ¬»Ќ» » »Ќ‘ќ–ћј÷»я
15-03-13
ѕрез месец MA–T/ јѕ–»Ћ е време за второто по ред заседание на  ”“/√”“ за 2013 година
≈то н€колко идеи за теми, които да включите в заседанието на групата/комитета по услови€ на труд, сформиран във вашата фирма

30-11-12
«апочва прием на проекти за професионално обучение и информационни дейности
ƒо 20 декември тази година ƒържавен фонд Д«емеделиеФ ще приема за€влени€ по ћ€рка 111 Дѕрофесионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знани€Ф от ѕрограмата за развитие на селските райони (ѕ–—–).

18-05-12
»злезе официалното издание на български език на Ѕƒ— EN ISO 19011:2011
Ѕългарски€т институт за стандартизаци€ издаде с превод на български език Ѕƒ— EN ISO 19011:2011 Д”казани€ за извършване на одит на системи за управлениеФ.

¬сички новини
Lega Property
 
Lega Property
Lega Property Lega Property
Lega Property
Lega Property English Lega Property

        «а контакти с нас

   
»ме * : 
“елефон :
ћейл * :  
»нтересувам се от :
—ъобщение * : 

»зпрати
Lega Property
ЅЏЋ√ј–»я
Lega PropertyЅургас
Lega Property¬арна
Lega Propertyѕриморско
Lega Property–авда
Lega Propertyс.–ибарица
Lega Property—офи€
Lega Property÷арево
Lega PropertyЎипково
Lega Property
Lega Property
“ќѕ ќ‘≈–“»
ѕ–ќƒј¬ј »ћќ“ ¬ —.ѕј—ј–≈Ћ
ѕродава се ”ѕ» в землището на с.ƒолни ѕасарел с площ 640 кв.м.

»ћќ“ «ј ¬»ЋЌќ —≈Ћ»ў≈ ƒќ √–.ѕ–»ћќ–— ќ
ѕродава се терен за вилно строителство на път€ ясна пол€на-ѕриморско. »мотът съчетава планински терен и спокойствие и непосредствена близост до морето...

Lega Property
 
Lega research consult

ѕредстави и тво€та страница
Lega Property Ќачало |   ѕолитика по качество |   Ќовини |   ѕартньори |   ѕолезно | «апитване за ISO стандарти WebDesignBG Lega Property
    info@legaproperty.com