Lega Property
ВИДОВЕ ISO СТАНДАРТИ
Lega PropertyISO 9001:2008
Lega PropertyISO 14001:2004
Lega PropertyOHSAS 18001:2007
Lega PropertyHACCP
Lega PropertyISO 22000:2005
Lega PropertyISO 27001:2005
Lega PropertyISO 19011:2002
Lega Property
Lega Property
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Системи за управление на качеството

Системи за управление на околната среда

Системи за управление на безопасните и здравословни условия на труд

Системи за управление на безопасността на храните

Интегрирани системи за управление

ОП с предмет "Доставка на медицински консумативи"

Lega Property
Lega Property
НОВИНИ И ИНФОРМАЦИЯ
15-03-13
През месец MAРT/ АПРИЛ е време за второто по ред заседание на КУТ/ГУТ за 2013 година
Ето няколко идеи за теми, които да включите в заседанието на групата/комитета по условия на труд, сформиран във вашата фирма

30-11-12
Започва прием на проекти за професионално обучение и информационни дейности
До 20 декември тази година Държавен фонд „Земеделие” ще приема заявления по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

18-05-12
Излезе официалното издание на български език на БДС EN ISO 19011:2011
Българският институт за стандартизация издаде с превод на български език БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление”.

Всички новини
Lega Property
 
Lega Property
Lega Property Lega Property
Lega Property
Lega Property English Lega Property

        ISO 19011:2002


ISO 19011:2002 (БДС EN ISO 19011:2004) "Указания за одит на системи за управление на качеството и/или за управление на околната среда"

Обхват и област на приложение:

  • Регламентира управлението на програми на одит, извършване на вътрешни или външни одити на системи за управление на качеството и/или на околната среда, както и за компетентността и оценяването на одитори.
  • Предназначен е за широк кръг потенциални ползватели, между които одитори, организации, имащи нужда от одити на системи за управление на качеството и/или на околната среда според договори, и сертификационни организации или организации, извършващи обучението на одитори за сертификацията/регистрацията на системи за управление, за акредитацията или за стандартизацията в областта на оценяване на съответствието.
  • Той е приложим към всички организации, които имат нужда от извършване на вътрешни или външни одити или да управляват програма за одит.
  • Приложението на този международен стандарт към други видове одити по принцип е възможно, при условие, че се обърне специално внимание на определянето на компетентността необходима на членовете на екип от одитори в такива случаи.

Принципи на извършване на одит:

Извършването на одит се характеризира със застъпване на редица принципи. Те правят одита ефективен и надежден инструмент в подкрепа на политиката и механизмите на управлението, като предоставят информация, на основа на която една организация може да действа за подобряване на своята резултатност Спазването на тези принципи е предпоставка за даване на заключения от одита, които са уместни и достатъчни, и за даване възможност на одиторите да работят независимо един от друг за достигане до сходни заключения в сходни обстоятелства.

a) Етично поведение: основата на професионализма

b) Безпристрастно представяне: задължението да се докладва вярно и точно

с) Надлежно професионално внимание: прилагане на старание и преценка при извършване на одита

d) Независимост: основата за безпристрастността на одита и обективността на заключенията от одита

e) Подход, основан на доказателства: рационалният метод за достигане до надеждни и повторяеми заключения от одита в систематичен процес на одита

Ако организацията, която ще бъде одитирана, е внедрила системи за управление както за качествено управление, така и на околната среда, в програмата на одита могат да се включат комбинирани одити. В такъв случай трябва да се обърне специално внимание на компетентността на екипа от одитори.

Две или повече одитиращи организации могат да си сътрудничат, като техните програми за одит са част от програмата за провеждане на съвместен одит. В такъв случай специално внимание трябва да се отдели на разпределението на отговорностите, осигуряването на всички допълнителни ресурси, компетентността на екипа от одитори и подходящите процедури. Трябва да се постигне договореност за това, преди началото на одита.ПОИСКАЙТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Lega Property
БЪЛГАРИЯ
Lega PropertyБургас
Lega PropertyВарна
Lega PropertyПриморско
Lega PropertyРавда
Lega Propertyс.Рибарица
Lega PropertyСофия
Lega PropertyЦарево
Lega PropertyШипково
Lega Property
Lega Property
ТОП ОФЕРТИ
ПРОДАВА ИМОТ В С.ПАСАРЕЛ
Продава се УПИ в землището на с.Долни Пасарел с площ 640 кв.м.

ИМОТ ЗА ВИЛНО СЕЛИЩЕ ДО ГР.ПРИМОРСКО
Продава се терен за вилно строителство на пътя Ясна поляна-Приморско. Имотът съчетава планински терен и спокойствие и непосредствена близост до морето...

Lega Property
 
Lega research consult

Представи и твоята страница
Lega Property Начало |   Политика по качество |   Новини |   Партньори |   Полезно | Запитване за ISO стандарти WebDesignBG Lega Property
    info@legaproperty.com