Lega Property
ВИДОВЕ ISO СТАНДАРТИ
Lega PropertyISO 9001:2008
Lega PropertyISO 14001:2004
Lega PropertyOHSAS 18001:2007
Lega PropertyHACCP
Lega PropertyISO 22000:2005
Lega PropertyISO 27001:2005
Lega PropertyISO 19011:2002
Lega Property
Lega Property
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Системи за управление на качеството

Системи за управление на околната среда

Системи за управление на безопасните и здравословни условия на труд

Системи за управление на безопасността на храните

Интегрирани системи за управление

ОП с предмет "Доставка на медицински консумативи"

Lega Property
Lega Property
НОВИНИ И ИНФОРМАЦИЯ
15-03-13
През месец MAРT/ АПРИЛ е време за второто по ред заседание на КУТ/ГУТ за 2013 година
Ето няколко идеи за теми, които да включите в заседанието на групата/комитета по условия на труд, сформиран във вашата фирма

30-11-12
Започва прием на проекти за професионално обучение и информационни дейности
До 20 декември тази година Държавен фонд „Земеделие” ще приема заявления по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

18-05-12
Излезе официалното издание на български език на БДС EN ISO 19011:2011
Българският институт за стандартизация издаде с превод на български език БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление”.

Всички новини
Lega Property
 
Lega Property
Lega Property Lega Property
Lega Property
Lega Property English Lega Property

        ISO 9001:2008


ISO 9001:2008 (заменя ISO 9001:2000 (БДС EN ISO 9001:2001)) "Системи за управление на качеството. Изисквания"

На 14.11.2008 бе публикувана новата версия на ISO 9001.
ISO 9001:2008 е четвъртото издание на стандарта, след публикуването му през 1987, след което се превърна в световен модел за осигуряване на увереност и удовлетворяване на изискванията за качествено управление, удовлетвореност у клиентите и при отношенията доставчик – клиент.
ISO 9001:2008 не съдържа нови изисквания в сравнение с версията от 2000 година, която заменя. Новата версия прави някои уточнения на съществуващите изисквания в ISO 9001:2000, базирани на осем годишен опит при внедряването му в световен мащаб и подобрения, свързани с интегрирането му с други стандарти за системи за управление, като ISO 14001:2004.
Промените почти няма да се отразят на повечето организации и адаптирането към промените бе трябвало да е безпроблемно.

Международният стандарт ISO 9001 определя изискванията за Система за управление на качеството (СУК), който може да бъде използван за вътрешни цели на организацията, за сертификация или за целите на договарянето.

Нашата методология за разработване и внедряване на СУК е следната:

  • предварителен оценка за съответствие с изискванията на стандарта;

  • идентифициране на процесите и определяне на структурата и обхвата на СУК;

  • определяне на необходимите ресурси за въвеждане и поддържане на СУК и за непрекъснато подобряване на нейната ефикасност;

  • определяне на политиката и целите по качеството;

  • определяне на пълномощията и отговорностите, необходими за изграждане, поддържане и подобряване на СУК;

  • разработване и внедряване на документацията на СУК (Наръчник по качеството, Процедури по качеството, Работни инструкции, Формуляри и пр.);

  • внедряване на СУК и подготовка за сертификация;

  • извършване на вътрешни одити и избор на сертифициращ орган.

Нашите СУК отчитатат не само големината и структурата на организацията, но също така и нейните специфични потребностите, конкретните цели, доставяни продукти и използваните процеси. Такъв подход не предвижда и не позволява създаването на еднообразие в структурата и документацията на СУК.

> Наличието на работеща Система за управление на качеството (СУК) осигурява единство в организацията по отношение на целите, усъвършенстване на съществуващите процеси, мотивация и отдаденост на всички служители и задълбочено познаване на изискванията на клиентите.
> Следването на изискванията на ISO 9001:2008 и внедряването на Система за управление на качеството осигурява способността на организацията да предоставя продукт/ услуга с едно и също постоянно качество, в съответствие с изискванията на нейните клиенти и приложимите разпоредби на националното законодателство.

> Основните принципи на качеството в ISO 9001:2008 са осем на брой, разработени и представени в актуализираната версия на ISO 9001 от 2008г. Според комитета на ISO (International Organization for Standartization), за да се постигнат целите в областта на качеството, трябва да се обърне внимание на следните направления:

1. Ориентация към потребителя;

2. Лидерство на ръководителите;

3. Приобщаване на персонала;

4. Процесен подход; създаване на бизнес процеси;

5. Системен подход към управлението;

6. Непрекъснато усъвършенстване;

7. Взимане на решения на база реални факти;

8. Взаимно изгодни отношения с доставчиците.ПОИСКАЙТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

        Download


Lega Property
БЪЛГАРИЯ
Lega PropertyБургас
Lega PropertyВарна
Lega PropertyПриморско
Lega PropertyРавда
Lega Propertyс.Рибарица
Lega PropertyСофия
Lega PropertyЦарево
Lega PropertyШипково
Lega Property
Lega Property
ТОП ОФЕРТИ
ПРОДАВА ИМОТ В С.ПАСАРЕЛ
Продава се УПИ в землището на с.Долни Пасарел с площ 640 кв.м.

ИМОТ ЗА ВИЛНО СЕЛИЩЕ ДО ГР.ПРИМОРСКО
Продава се терен за вилно строителство на пътя Ясна поляна-Приморско. Имотът съчетава планински терен и спокойствие и непосредствена близост до морето...

Lega Property
 
Lega research consult

Представи и твоята страница
Lega Property Начало |   Политика по качество |   Новини |   Партньори |   Полезно | Запитване за ISO стандарти WebDesignBG Lega Property
    info@legaproperty.com