Lega Property
ВИДОВЕ ISO СТАНДАРТИ
Lega PropertyISO 9001:2008
Lega PropertyISO 14001:2004
Lega PropertyOHSAS 18001:2007
Lega PropertyHACCP
Lega PropertyISO 22000:2005
Lega PropertyISO 27001:2005
Lega PropertyISO 19011:2002
Lega Property
Lega Property
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Системи за управление на качеството

Системи за управление на околната среда

Системи за управление на безопасните и здравословни условия на труд

Системи за управление на безопасността на храните

Интегрирани системи за управление

ОП с предмет "Доставка на медицински консумативи"

Lega Property
Lega Property
НОВИНИ И ИНФОРМАЦИЯ
15-03-13
През месец MAРT/ АПРИЛ е време за второто по ред заседание на КУТ/ГУТ за 2013 година
Ето няколко идеи за теми, които да включите в заседанието на групата/комитета по условия на труд, сформиран във вашата фирма

30-11-12
Започва прием на проекти за професионално обучение и информационни дейности
До 20 декември тази година Държавен фонд „Земеделие” ще приема заявления по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

18-05-12
Излезе официалното издание на български език на БДС EN ISO 19011:2011
Българският институт за стандартизация издаде с превод на български език БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление”.

Всички новини
Lega Property
 
Lega Property
Lega Property Lega Property
Lega Property
Lega Property English Lega Property

        Системи за управление на околната среда


Разработването и внедряването на Системи за управление на околната среда се основава на следните стандарти:

> ISO 14001:2004 – Системи за управление на околната среда.
> ISO 9000:2005 – Системи за управление на качеството.
> Закон за опазване на околната среда.
> Закон за управление на отпадъците.
> Закон за водите.
> Закон за чистотата на атмосферния въздух.
> Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки.
> Наредба за класификация на отпадъците.
> Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумолатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумолатори.
> Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.
> Наредба № 7 от 24 АВГУСТ 2004г. за изискванията, на които трябва да отговорят площадките за разполагане на съоражения за третиране на отпадъци.
> Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.
> ISO 10013:2001 – Указания за разработване на наръчници по качеството.
> Закон за измерванията

Какво трябва да направи всяка фирма / Организация, която е решила да се сертифицира по ISO 14001:2004?

  • Трябва да внедри система за управление на качеството, която да е в съответствие с изискванията на ISO 14001:2004 националното законодателство. Организацията може да използва собствени ресурси в зависимост от своята подготвеност или да привлече независим консултант, съдействие може да се получи чрез обучение на персонала от външен лектор.
  • След като системата бъде внедрена, за да може да започне сертификационния процес, системата трябва да бъде развивана и проверявана, да притежава достатъчен обем доказателства, които ще бъдат използвани при сертификацията. Необходимо е да са били проведени вътрешни одити и прегледи от ръководството.

Внедряването на Система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на ISO 14001:2004 спомага за устойчивото развитие на бизнеса, въз основа на

·         определяне на аспектите на околната среда, върху които организацията оказва вредни въздействия

·         въвеждане на регламент за действие в извънредни ситуации

·         познаване и спазване на разпоредбите на националното законодателство в областта на екологията

·         нарастване на доверието на клиентите на организацията

 ПОИСКАЙТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Lega Property
БЪЛГАРИЯ
Lega PropertyБургас
Lega PropertyВарна
Lega PropertyПриморско
Lega PropertyРавда
Lega Propertyс.Рибарица
Lega PropertyСофия
Lega PropertyЦарево
Lega PropertyШипково
Lega Property
Lega Property
ТОП ОФЕРТИ
ПРОДАВА ИМОТ В С.ПАСАРЕЛ
Продава се УПИ в землището на с.Долни Пасарел с площ 640 кв.м.

ИМОТ ЗА ВИЛНО СЕЛИЩЕ ДО ГР.ПРИМОРСКО
Продава се терен за вилно строителство на пътя Ясна поляна-Приморско. Имотът съчетава планински терен и спокойствие и непосредствена близост до морето...

Lega Property
 
Lega research consult

Представи и твоята страница
Lega Property Начало |   Политика по качество |   Новини |   Партньори |   Полезно | Запитване за ISO стандарти WebDesignBG Lega Property
    info@legaproperty.com