Lega Property
ВИДОВЕ ISO СТАНДАРТИ
Lega PropertyISO 9001:2008
Lega PropertyISO 14001:2004
Lega PropertyOHSAS 18001:2007
Lega PropertyHACCP
Lega PropertyISO 22000:2005
Lega PropertyISO 27001:2005
Lega PropertyISO 19011:2002
Lega Property
Lega Property
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Системи за управление на качеството

Системи за управление на околната среда

Системи за управление на безопасните и здравословни условия на труд

Системи за управление на безопасността на храните

Интегрирани системи за управление

ОП с предмет "Доставка на медицински консумативи"

Lega Property
Lega Property
НОВИНИ И ИНФОРМАЦИЯ
15-03-13
През месец MAРT/ АПРИЛ е време за второто по ред заседание на КУТ/ГУТ за 2013 година
Ето няколко идеи за теми, които да включите в заседанието на групата/комитета по условия на труд, сформиран във вашата фирма

30-11-12
Започва прием на проекти за професионално обучение и информационни дейности
До 20 декември тази година Държавен фонд „Земеделие” ще приема заявления по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

18-05-12
Излезе официалното издание на български език на БДС EN ISO 19011:2011
Българският институт за стандартизация издаде с превод на български език БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление”.

Всички новини
Lega Property
 
Lega Property
Lega Property Lega Property
Lega Property
Lega Property English Lega Property

        Системи за управление на безопасните и здравословни условия на труд


Разработването и внедряването на Системи за управление на здравето и безопасността при работа (OHSAS – Occupational Health and Safety Management Systems) се основава на следните международни стандарти, наредби и закони:

 • BS OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания;
 • OHSAS 18001:1999 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания;
 • OHSAS 18002:2000 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. указания за внедряването на OHSAS 18001;
 • ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД;
 • НАРЕДБА № 3 ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2002 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ РАБОТА С ВИДЕОДИСПЛЕИ;
 • НАРЕДБА № 3 ОТ 27 ЮЛИ 1998 Г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА И НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЛУЖБИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА И ПРОФИЛАКТИКАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ РИСКОВЕ;
 • НАРЕДБА № 3 ОТ 14 МАЙ 1996 Г. ЗА ИНСТРУКТАЖА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ, ХИГИЕНА НА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА;
 • НАРЕДБА № 4 ОТ 3 НОЕМВРИ 1998 Г. ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ В КОМИТЕТИТЕ И ГРУПИТЕ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЯТА;
 • НАРЕДБА № 5 ОТ 11 МАЙ 1999 Г. ЗА РЕДА, НАЧИНА И ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА РИСКА;
 • НАРЕДБА № 7 ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 1999 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАБОТНОТО ОБОРУДВАНЕ;
 • НАРЕДБА № 8 ЗА ОБУЧЕНИЕТО И ПОВИШАВАНЕТО НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ПО ОХРАНА НА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА;
 • НАРЕДБА № 14 ОТ 7 АВГУСТ 1998 Г. ЗА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА;
 • НАРЕДБА № 15 ОТ 31 МАЙ 1999 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ФИЗИОЛОГИЧНИ РЕЖИМИ НА ТРУД И ПОЧИВКА ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА;

Наличието на внедрена и поддържана Система за управление на ЗБУТ позволява на огранизацията да идентифицира опасностите и да контролира/ елиминира рисковете за безопасността и здравето на служителите.

За да отговори на изискванията на OHSAS 18001, организацията трябва да включи в Системата за управление на ЗБУТ политика, насочена към предотвратяване на опасни инциденти, процедура за непрекъснато наблюдение и информиране за промени в изискванията на националното законодателство, свързано с безопасността на труда, както процедура за действие при извънредни ситуации.

 ПОИСКАЙТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Lega Property
БЪЛГАРИЯ
Lega PropertyБургас
Lega PropertyВарна
Lega PropertyПриморско
Lega PropertyРавда
Lega Propertyс.Рибарица
Lega PropertyСофия
Lega PropertyЦарево
Lega PropertyШипково
Lega Property
Lega Property
ТОП ОФЕРТИ
ПРОДАВА ИМОТ В С.ПАСАРЕЛ
Продава се УПИ в землището на с.Долни Пасарел с площ 640 кв.м.

ИМОТ ЗА ВИЛНО СЕЛИЩЕ ДО ГР.ПРИМОРСКО
Продава се терен за вилно строителство на пътя Ясна поляна-Приморско. Имотът съчетава планински терен и спокойствие и непосредствена близост до морето...

Lega Property
 
Lega research consult

Представи и твоята страница
Lega Property Начало |   Политика по качество |   Новини |   Партньори |   Полезно | Запитване за ISO стандарти WebDesignBG Lega Property
    info@legaproperty.com