Lega Property
ВИДОВЕ ISO СТАНДАРТИ
Lega PropertyISO 9001:2008
Lega PropertyISO 14001:2004
Lega PropertyOHSAS 18001:2007
Lega PropertyHACCP
Lega PropertyISO 22000:2005
Lega PropertyISO 27001:2005
Lega PropertyISO 19011:2002
Lega Property
Lega Property
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Системи за управление на качеството

Системи за управление на околната среда

Системи за управление на безопасните и здравословни условия на труд

Системи за управление на безопасността на храните

Интегрирани системи за управление

ОП с предмет "Доставка на медицински консумативи"

Lega Property
Lega Property
НОВИНИ И ИНФОРМАЦИЯ
15-03-13
През месец MAРT/ АПРИЛ е време за второто по ред заседание на КУТ/ГУТ за 2013 година
Ето няколко идеи за теми, които да включите в заседанието на групата/комитета по условия на труд, сформиран във вашата фирма

30-11-12
Започва прием на проекти за професионално обучение и информационни дейности
До 20 декември тази година Държавен фонд „Земеделие” ще приема заявления по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

18-05-12
Излезе официалното издание на български език на БДС EN ISO 19011:2011
Българският институт за стандартизация издаде с превод на български език БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление”.

Всички новини
Lega Property
 
Lega Property
Lega Property Lega Property
Lega Property
Lega Property English Lega Property

        Услуги


ОСНОВНИТЕ НАСОКИ НА НАШАТА ДЕЙНОСТ СА: 

  • КОНСУЛТИРАНЕ НА ФИРМИ, ЖЕЛАЕЩИ СЕРТИФИКАЦИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ - Провеждане на първоначално консултиране на фирми и организации, желаещи сертификация по международни стандарти- на място, по телефона или посредством електронна поща; Насочване на фирми и организации към сертификация по определен стандарт с оглед на извършваните от тях дейности; Проверка и анализ на правното съответствие на дейността на фирми и организации с оглед изискванията на международни стандарти (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007) и действащата национална нормативна уредба
  • РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ - Разработване на Системи за управление на качеството – съобразно изискванията на стандарт ISO 9001:2008; Разработване на Системи за управление на околната среда - съобразно изискванията на стандарт ISO 14001:2004; Разработване на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ)- съобразно изискванията на стандарт OHSAS 18001:2007; Разработване на Системи за управление на информационната сигурност- съобразно изискванията на стандарт ISO 27001:2005; Разработване на Системи за управление на безопасността на храните- съобразно изискванията на стандарт ISO 22000:2005; Разработване на Интегрирани системи за управление - съобразно изискванията на два и повече стандарта
  • ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ 
  • ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 И OHSAS 18001:2007 - Провеждане на вътрешно фирмени обучения на служители за запознаване с изискванията на международни стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и др.; Провеждане на обучения относно работата и поддръжката на Системи за управление (на качеството/околната среда/ЗБУТ); Провеждане на обучения на висшето ръководство по стандартите; Провеждане на опреснителни обучения по стандартите в организации с внедрени и работещи Системи за управление; Провеждане на обучения на Представители на ръководството, отговорници по качеството и вътрешните одитори; Провеждане на обучения за вътрешни одитори на Системи за управление
  • АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ - Подготовка на системи за управление за провеждане на контролни и ресертификационни одити; Съдействие на ръководството при провеждането на ежегодните Прегледи от ръководството; Провеждане на Вътрешни одити- от сертифициран независим вътрешен одитор (изготвяне на планове, програми, доклад от одит и др.) 
  • ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО РАЗРАБОТЕНИ И ВНЕДРЕНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ - Промяна в разработената документация от системата- Наръчник и процедури към него; Разработване на нови версии на внедрени документи от Системи за управление; Разработване на нови документи към съществуващите от Системи за управлението и тяхното интегриране
  • ИНТЕГРИРАНЕ НА СИСТЕМИ, РАЗРАБОТЕНИ ПО РАЗЛИЧНИ СТАНДАРТИ - Интегриране на изискванията на нови стандарти към вече разработени Системи за управление (надграждане над стандарт за управление на качеството ISO 9001:2008) 
  • ПРИВЕЖДАНЕ НА РАЗРАБОТЕНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ КЪМ НОВИ ВЕРСИИ НА ПРОЛОЖИМИТЕ СТАНДАРТИ - Разработване на нови версии на докумените от Системи за управление, които отговарят на нова версия на приложим/и стандарт/и (при публикуване на нова версия на приложим/и стандарт/и) ; Подготовка на Системите за управление за провеждане на одит за установяване съответствието с нова версия на стандарт/и ; Провеждане на обучения на ръководството и служителите за запознаване с измененията в приложим/и стандарт/и

Lega Property
БЪЛГАРИЯ
Lega PropertyБургас
Lega PropertyВарна
Lega PropertyПриморско
Lega PropertyРавда
Lega Propertyс.Рибарица
Lega PropertyСофия
Lega PropertyЦарево
Lega PropertyШипково
Lega Property
Lega Property
ТОП ОФЕРТИ
ПРОДАВА ИМОТ В С.ПАСАРЕЛ
Продава се УПИ в землището на с.Долни Пасарел с площ 640 кв.м.

ИМОТ ЗА ВИЛНО СЕЛИЩЕ ДО ГР.ПРИМОРСКО
Продава се терен за вилно строителство на пътя Ясна поляна-Приморско. Имотът съчетава планински терен и спокойствие и непосредствена близост до морето...

Lega Property
 
Lega research consult

Представи и твоята страница
Lega Property Начало |   Политика по качество |   Новини |   Партньори |   Полезно | Запитване за ISO стандарти WebDesignBG Lega Property
    info@legaproperty.com