Lega Property
ВИДОВЕ ISO СТАНДАРТИ
Lega PropertyISO 9001:2008
Lega PropertyISO 14001:2004
Lega PropertyOHSAS 18001:2007
Lega PropertyHACCP
Lega PropertyISO 22000:2005
Lega PropertyISO 27001:2005
Lega PropertyISO 19011:2002
Lega Property
Lega Property
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Системи за управление на качеството

Системи за управление на околната среда

Системи за управление на безопасните и здравословни условия на труд

Системи за управление на безопасността на храните

Интегрирани системи за управление

ОП с предмет "Доставка на медицински консумативи"

Lega Property
Lega Property
НОВИНИ И ИНФОРМАЦИЯ
15-03-13
През месец MAРT/ АПРИЛ е време за второто по ред заседание на КУТ/ГУТ за 2013 година
Ето няколко идеи за теми, които да включите в заседанието на групата/комитета по условия на труд, сформиран във вашата фирма

30-11-12
Започва прием на проекти за професионално обучение и информационни дейности
До 20 декември тази година Държавен фонд „Земеделие” ще приема заявления по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

18-05-12
Излезе официалното издание на български език на БДС EN ISO 19011:2011
Българският институт за стандартизация издаде с превод на български език БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление”.

Всички новини
Lega Property
 
Lega Property
Lega Property Lega Property
Lega Property
Lega Property English Lega Property

        Полезно


Какво представлява урегулиран поземлен имот ?
Урегулиран поземлен имот – при него имаме улична и дворищна регулация. Идентифицира се върху скицата с римска цифра, след която следват арабските цифри на имота. Ако има за парцела влязла в сила градоустройствена процедура, може да се пристъпи към издаване на виза. В противен случай, се прави Работен устройствен план /РУП/, който се предлага за одобрение, при определени условия от съседите на имота. Същите могат да възразят основателно в срок от 14 дни след получаване на уведомлението. Ако няма възражения, следва второ разглеждане на РУП и тече наново 14-дневен срок за одобряване. При липса на възражения и в този срок, РУП-а влиза в сила. Следва молба за издаване на виза. Може да попада в различни зони по ОГП – промишлена, жилищна, смесена, многофункционална, централна-градска и др.

Как се формира цената на имота ?
За терените, попадащи в зони с право на застрояване, при формирането на цената, не е важна квадратурата на терена, която се продава, а е от значение РЗП на бъдещата сграда.
Роля при формирането на цената играе изградената инфраструктура около терена – ток, вода, канал, качество на път.

Какво трябва да знаем за земеделските земи ?
Земеделските зами обикновено са възстановени по реституция. Те попадат в зони с различно отреждане за ползване. Всички зони, с техните параметри – плътност, коефициент на интензивност и кота корниз, са упоменати в Закона по ОГП. Земеделските земи, без право на застрояване, се продават по лесно, когато попадат в масиви, така, че целият масив да излиза на главен път.

Какво представлява поземлен имот и през какви процедури трябва да се мине, за да се застрои ?
Поземлен имот – може да попада в различни зони по ОГП /Общ градоустройствен план/. При него имаме улична регулация. За да бъде готов за застрояване, трябва да се извърши процедура по дворищна регулация /или ПИ да стане УПИ/. Също така и градоустройствена процедура, от която да е видно застроената площ и етажността на сградата. При изпълнени всички горни изисквания, собствениците могат да поискат виза, на която ще съществува силуетният план на сградата, на базата на които архитекта прави идейния проект. Поземленият имот се идентифицира върху скицата само с арабски цифри.

Колко вида терени има по статут ?
Терените биват следните три вида по статут - могат да бъдат поземлен имот /ПИ/, урегулиран поземлен имот /УПИ/, земеделска земя. Важното при формиране на цената на даден имот, е статута на имота, градоустройството, местоположението.

 


Lega Property
БЪЛГАРИЯ
Lega PropertyБургас
Lega PropertyВарна
Lega PropertyПриморско
Lega PropertyРавда
Lega Propertyс.Рибарица
Lega PropertyСофия
Lega PropertyЦарево
Lega PropertyШипково
Lega Property
Lega Property
ТОП ОФЕРТИ
ПРОДАВА ИМОТ В С.ПАСАРЕЛ
Продава се УПИ в землището на с.Долни Пасарел с площ 640 кв.м.

ИМОТ ЗА ВИЛНО СЕЛИЩЕ ДО ГР.ПРИМОРСКО
Продава се терен за вилно строителство на пътя Ясна поляна-Приморско. Имотът съчетава планински терен и спокойствие и непосредствена близост до морето...

Lega Property
 
Lega research consult

Представи и твоята страница
Lega Property Начало |   Политика по качество |   Новини |   Партньори |   Полезно | Запитване за ISO стандарти WebDesignBG Lega Property
    info@legaproperty.com