Lega Property
ВИДОВЕ ISO СТАНДАРТИ
Lega PropertyISO 9001:2008
Lega PropertyISO 14001:2004
Lega PropertyOHSAS 18001:2007
Lega PropertyHACCP
Lega PropertyISO 22000:2005
Lega PropertyISO 27001:2005
Lega PropertyISO 19011:2002
Lega Property
Lega Property
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Системи за управление на качеството

Системи за управление на околната среда

Системи за управление на безопасните и здравословни условия на труд

Системи за управление на безопасността на храните

Интегрирани системи за управление

ОП с предмет "Доставка на медицински консумативи"

Lega Property
Lega Property
НОВИНИ И ИНФОРМАЦИЯ
15-03-13
През месец MAРT/ АПРИЛ е време за второто по ред заседание на КУТ/ГУТ за 2013 година
Ето няколко идеи за теми, които да включите в заседанието на групата/комитета по условия на труд, сформиран във вашата фирма

30-11-12
Започва прием на проекти за професионално обучение и информационни дейности
До 20 декември тази година Държавен фонд „Земеделие” ще приема заявления по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

18-05-12
Излезе официалното издание на български език на БДС EN ISO 19011:2011
Българският институт за стандартизация издаде с превод на български език БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление”.

Всички новини
Lega Property
 
Lega Property
Lega Property Lega Property
Lega Property
Lega Property English Lega Property

        Политика по качество


ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Политиката по управление на качеството е част от цялостната визия и политика на „Консултантска къща Лега рисърч консулт” ЕООД и Адвокатско дружество „Вуковска, Трифонова и партньори”. Политиката по качеството е обявена, разбрана, комуникирана, поддържана на всички нива в организациите и се прилага от всички служители в  „Консултантска къща Лега рисърч консулт” ЕООД и Адвокатско дружество „Вуковска, Трифонова и партньори”. Тя може да бъде променяна и актуализирана при всеки ежегоден преглед от Ръководството.

 

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА „КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА ЛЕГА РИСЪРЧ КОНСУЛТ” ЕООД И АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ВУКОВСКА, ТРИФОНОВА И ПАРТНЬОРИ”  Е НАСОЧЕНА КЪМ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА И КАЧЕСТВЕНА ПОМОЩ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВНО-ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, СЪОБРАЗНО ПРИЛОЖИМОТО НАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО,  СТАНДАРТИТЕ НА КОМПАНИИТЕ, ФИРМЕНАТА КУЛТУРА И КОНЮНКТУРАТА НА ПАЗАРА, ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ, ГЪВКАВА И ЕФЕКТИВНА ЦЕНОВА СТРАТЕГИЯ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И НОСЕЩИ МАКСИМАЛНА ПОЛЗА ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ.

 

Ръководството на организациите официално декларира Политиката по управление на качеството, като неразделна част от целия процес на работа на „Консултантска къща Лега рисърч консулт” ЕООД и Адвокатско дружество „Вуковска, Трифонова и партньори”. Ръководството лично и с помощта на своите служители се ангажират в постоянното придържане към Политиката по качеството, като заявяват своите основни цели:

·         разширяване на заемания от Организацията пазарен дял;

·         Разширяване на мрежата от клиенти и оформяне на по-широк кръг от постоянни клиенти;

·         предоставяне на качествени услуги в съответствие с нормативната уредба;

·         Установяване на дългосрочни отношения със стабилни партньори;

·         въвеждане на нови методи и начини на работа, съобразени със съвременните изисквания на клиентите с цел тяхното задоволяване;

·         използване на висококачествени материали и техника при извършване на дейността;

·         непрекъснато подобряване и усъвършенстване на процесите и работната среда в организацията;

·         повишаване на полезността при използване на наличната материална, човешка и финансова база;

·         намаляване на загубите при използването на материали, техника и ресурси;

·         изработване на собствена стратегия за развитие и повишаване на конкурентноспособността на базата на обратна връзка с клиентите, техните похвали и оплаквания;

·         развиване и подобряване на познанията, свързани с иновативните технологии, касаещи дейността на организациите;

·         постигане и запазване на ангажираност на всички служители в „Консултантска къща Лега рисърч консулт” ЕООД и Адвокатско дружество „Вуковска, Трифонова и партньори”  с Политиката и целите по качеството;

·         постоянна мотивация на служителите;

·         поддържане и непрекъснато развитие на индивидуалните качества на всеки от служителите, както и лидерските качества на ръководството в лицето на управителите на дружествата с помощта на допълнителни обучения и квалификации;

·         поддържане на добри взаимоотношения с всички заинтересовани страни-клиенти, доставчици, партньори;

·         осигуряване и поддържане на ефикасна работна среда;

·         непрекъснато подобряване и усъвършенстване на внедрената Система за управление на качеството;

·         стремеж към увеличаване на превантивните действия за сметка на коригиращите такива;

Ръководството на органиизациите декларира, че при своята цялостна дейност в областта на качеството на управление и предлаганите услуги ще се спазва цялата приложима нормативна база, поема ангажимент за осигуряване непрекъснато подобрение, като ще работи в посока на непрекъснатото усъвършенстване на системата.

 

                Политиката е разпространена, комуникирана и разбрана в организацията, достъпна е до заинтересованите страни и обществеността!

 

КАТО УПРАВИТЕЛИ НА  „КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА ЛЕГА РИСЪРЧ КОНСУЛТ” ЕООД И АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ВУКОВСКА, ТРИФОНОВА И ПАРТНЬОРИ”, ДЕКЛАРИРАМЕ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.

 

Дата 01.12.2010г.                                                                   

Управител: Елисавета Вуковска

Управител:Станислава Тихомирова


Lega Property
БЪЛГАРИЯ
Lega PropertyБургас
Lega PropertyВарна
Lega PropertyПриморско
Lega PropertyРавда
Lega Propertyс.Рибарица
Lega PropertyСофия
Lega PropertyЦарево
Lega PropertyШипково
Lega Property
Lega Property
ТОП ОФЕРТИ
ПРОДАВА ИМОТ В С.ПАСАРЕЛ
Продава се УПИ в землището на с.Долни Пасарел с площ 640 кв.м.

ИМОТ ЗА ВИЛНО СЕЛИЩЕ ДО ГР.ПРИМОРСКО
Продава се терен за вилно строителство на пътя Ясна поляна-Приморско. Имотът съчетава планински терен и спокойствие и непосредствена близост до морето...

Lega Property
 
Lega research consult

Представи и твоята страница
Lega Property Начало |   Политика по качество |   Новини |   Партньори |   Полезно | Запитване за ISO стандарти WebDesignBG Lega Property
    info@legaproperty.com